Istrum Idelund 1 i Skara

Fritidshus i Eggby-Istrum

Mycket trevligt fritidshus med ett härligt soligt läge!

Mycket trevligt fritidshus med ett härligt soligt läge! I denna Värsås-stuga finns entré via altandäck med soligt läge, ljus hall med garderob, wc/dusch, mysigt sovrum med trätak samt fina utrymmen i storstugan och köket. Stugan hade ursprungligen två sovrum, men ett av dem slogs ihop med köket till ett större kök. Huset är ljust inrett med laminatgolv och ljusa väggar. På tomten finns också gäststuga med snickarbod, trädgårdsförråd, växthus och jordkällare. Härlig tomt med sommaräng och trädgårdstomt med fruktträd och planteringar. Här finns gott om plats för odling eller lek och spel. På grund av Corona-pandemin anpassar vi våra visningar efter rådande situation för er och vår säkerhet. Anmälan krävs för samtliga visningar. Du kommer få ett meddelande (mejl eller SMS) inför visningen med den tid då du är välkommen. Det är viktigt att du kommer på din utsatta tid samt inte kommer i för stort sällskap. Givetvis erbjuder vi privatvisning för dig som behöver det, kontakta då kontoret eller ansvarig mäklare. Varmt välkommen på visning!

 • Beskrivning

  Hall

  Hallen har laminatgolv och ljusa väggar.

  Badrum

  Plastmatta på väggar och på golv. WC, tvättställ, dusch och varmvattenberedare.

  Storstuga

  Ljusa väggar och laminatgolv.

  Sovrum

  Laminatgolv och ljusa väggar.

  Kök

  Ljusa väggar, laminatgolv, vita köksluckor, kakel ovan diskbänk, spis och kyl/frys.

 • Fakta
  Tillträde

  Enligt överenskommelse

  Fastighetsbeteckning

  SKARA ÖLANDA 1:18

  Objektstyp
  Översättning saknas för: MDAtMXwwMDAwMDAwMDA2NXwzOQ..
  Typkod
  220 - Småhusenhet, bebyggd
  Adress

  Istrum Idelund 1

  Postnummer
  532 96
  Postort

  Skara

  Distrikt

  Eggby-Istrum

  Område

  Eggby-Istrum

  Boarea
  55 m2
  Boarea enligt

  Säljaren

  Biarea
  5 m2
  Tomtareal/mark
  1576 m2
  Tomtareal enligt

  Lantmäteriet

  Total areal
  1576 m2
  Tomtbeskrivning

  Trevlig trädgårdstomt med gott om plats för odling eller lek och spel. Fruktträd finns på tomten.

  Antal rum
  2
  Antal sovrum
  1
  Energideklaration
  Status: Energideklaration behövs ej
  Taxering
  Taxeringsår: 2021
  Taxeringsvärdet är: Fastställt
  Värderingsår: 1972
  Taxeringsvärde byggnad: 139 000 kr
  Taxeringsvärde totalt: 202 000 kr
  Standardpoäng
  22
  Byggår
  1972
  Grund

  Plintar

  Tak

  Plåt

  Fasad

  Träfasad

  Fönster

  2-glasfönster

  Stomme

  Trä

  Bjälklag

  Trä

  Vatten

  Djupborrad brunn

  Avlopp

  Enskilt avlopp, trekammarbrunn

  Uppvärmning

  Värmepump luft-luft (ca 3 år) och elradiatorer

  Ventilation

  Självdrag

  Radon
  Nej
  Parkering

  Parkering på tomten.

  Uteplats

  Altan i söderläge.

  Övriga byggnader

  Gäststuga med snickarbod. El finns indragen. Gäststugan är ljust och trevligt inredd. Snickarboden har en hyvelbänk och extra frys som båda ingår.

  Jordkällare.

  Växthus ca 10 kvm.

  Trädgårdsförråd i plåt.

  Elskåpet finns på grannens tomt.

  TV/Internet

  Fiber finns vid grannens tomt.

  Utförda renoveringar

  Målning 2020

 • Pantsättningar & Inteckningar
  1st inteckningar på totalt 300 000 kr
 • Kostnader
  Elkostnad
  3 500 kr/år
  Vatten och avlopp
  923 kr/år
  Hemförsäkring
  2 300 kr/år
  Summa driftskostnader
  6 723 kr/år

  Nuvarande ägare har senaste året inte haft någon soptömning då han varit där väldigt sällan. Avgift för soptömning tillkommer då huset används.

  Fastighetsskatt
  1 043 kr/år
  Personer i hushållet
  1

  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

 • Allmänt

  Uppgifterna om bostaden härrör huvudsakligen från säljaren samt Lantmäteriet och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Samtliga areauppgifter är baserade på information från säljaren och från Lantmäteriet. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför låta utföra en uppmätning.

  KÖPA FASTIGHET? LÄS DET HÄR FÖRST

  Så här går vi vidare med försäljningen.

  Tack för ditt intresse för denna bostad. Här redogörs för hur säljaren avser att genomföra försäljningen av denna bostad.

  • FASTIGHETSMÄKLARENS ROLL - Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för av dem utan ska hjälpa båda parter. Mäklaren utför ingen besiktning av av fastigheten eller bostaden och har ingen skyldighet att undersöka objektet närmare. Mäklaren ska verka för att säljaren ska lämna de upplysningar om bostaden som kan antas ha betydelse för köparen. Din fastighetsmäklare Lennart Björk är med genom hela affären. Tveka inte att ställa frågor och komma med synpunkter. För oss är varje förmedling unik.

  • INTRESSERAD AV DENNA BOSTAD? Är du intresserad av att gå vidare - meddela mäklaren ditt intresse på plats, så riskerar du inte att missa vid ett snabbt avslut. Se till att vara ''startklar'' med -lånelöfte, - -värderat ditt nuvarande boende -boendekostnadskalkyl.

  • BUDGIVNING - Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan slutpriset avvika från utgångspriset. Berätta innan budgivningen om dina önskemål om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din nuvarande bostad etc. Det finns inga lagar som reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne säljer. Mäklaren framför alla bud till säljaren och upprättar en förteckning över de buden. Budlistan lämnas även till slutgiltig köpare - med namn och kontaktuppgifter. Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut). Se ytterligare upplysningar angående budgivning längre bak i prospektet.

  • UNDERSÖKNINGSPLIKT - Efter köpet kan du inte göra gällande fel som borde upptäckts vid en noggrann undersökning av bostaden. Undersök därför bostaden noga, gärna med hjälp av en sakkunnig. Se ytterligare upplysningar angående undersökningsplikt längre bak i prospektet.

  • KONTRAKTSSKRIVNING - Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går igenom dessa med parterna. Vi träffas på Svenska HemMäklarnas kontor. Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom varken bud eller anbud är bindande tills köpeavtalet är påskrivet av parterna.

  • HANDPENNING -
   Efter kontraktsskrivning betalar köparen en handpenning om 10 % av köpeskillingen som enligt överenskommelse erläggs på mäklarens klientmedelskonto, till dess att alla villkor är uppfyllda. Resterande köpeskilling erläggs normalt på tillträdesdagen.

  • TILLTRÄDE - Är preliminärt satt till efter ö k. Då träffas parterna och slutbetalning görs. Mäklaren upprättar innan en avräkning där det framgår vad som betalats och vad som återstår att betala. Mäklaren överlämnar även en journal över förmedlingen samt ett köpebrev. Vid tillträdet får köparen dessutom nycklar mm.

  • INFORMATION - UNDERSÖKNINGSPLIKT - FASTIGHET -

  • UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN - Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

  • KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT - Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt . Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

  • ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN - Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske för köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

  • SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET - Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

  • SÄLJARENS UTFÄSTELSER - Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

  • AVTALSFRIHET, FRISKRIVNING - Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

  • SÄLJARANSVARSFÖRSÄKRING - Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

  SVENSKA HEM-MÄKLARNAS TILLÄGGSTJÄNSTER

  • BOLÅN - Behöver du få kontakt med en bank för lånelöfte hjälper Svenska HemMäklarna dig gärna med att kontakta en bank. 1)

  • BESIKTNING - Vi hjälper gärna både säljare och köpare med kontakten med en besiktningsman. 1)

  • SÄLJARFÖRSÄKRING - Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år. Försäkringsbolaget hjälper till att utreda om felansvar föreligger samt att förhandla med den som ställt krav. Vi hjälper gärna säljaren att beställa denna. 1)

  • ENERGIDEKLARATION - Enligt lagen ska alla småhus energideklareras innan de säljs, med information om energiprestanda och åtgärder som kan göras för att minska energiförbrukningen. Vi hjälper gärna säljaren att beställa denna. 1)

  • ANNONSERING VIA HEMNET.SE - Hemnet erbjuder möjlighet för säljare att marknadsföra sin bostad/fastighet via hemnet.se. Vi hjälper gärna dig som säljare att utforma och beställa din annons. 2)

  1) Svenska HemMäklarna eller fastighetsmäklaren uppbär vid förmedling av erbjudandet ingen ersättning. 2) Vid förmedling av annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB uppbär Svenska HemMäklarna en ersättning om 50% av aktuellt belopp.

Visning

Välkommen att kontakta mäklaren för visning!

Intresserad av denna bostad?

Anmäl Intresse

Fakta
Pris:
920 000 kr (Utgångspris)
Rum:
2 RoK
Boarea:
55 m2
Biarea:
5 m2
Tomtarea:
1576 m2
Byggår:
1972
Dokument & Länkar
Bilder
Välkommen till Istrum Idelund 1
Härliga uteplatser
Altan med tak
Ägarens sommarbild
Ägarens sommarbild
Välkommen in!
Köket
WC / Dusch
Storstuga
Sovrum
Ritning
Gäststuga och snickarbod
Gästrum
Snickarbod
Växthus
Jordkällare
Trädgårdsförråd
Fastighetskarta
Varmt välkommen på visning!
Karta
Närområde

Istrum / Eggby. Mycket naturskönt område.

Planritningar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!